Commissies

Dagelijks bestuur, kantine, activiteiten
Marc Verhoeven, voorzitter (voorzitter@terlo.nl)
Bianca Pauly-van Och, secretaris (secretaris@terlo.nl)
Lucas Verhagen, penningmeester (penningmeester@terlo.nl)

Technische commissie (technische@terlo.nl)
Ad Kuijken, Charles Kuys, Toon Larmit, Renske Schellens, Tonny Daas

Jeugd commissie (jeugd@terlo.nl)
Mathijs Kuijken, Lucas Verhagen (afgevaardigde in hoofdbestuur), Tinus Verhulst, Dave van Beek, Elly van Montfort, Danielle Koolen, Liesbeth Rommens, Roanne Wijnen, Moniek van Loon

Inkoop en Sponsoring commissie (ais@terlo.nl)
Fer Smolders, Jolanda Buijs, Peter Verhoeven, Jos Schut, Toon Houbraken, Lenneke Kuijken, Roland Vereijken, Stefan Wijlaars, Nienke Kuijken

Communicatie commissie (communicatie@terlo.nl)
Fred Rommens, Dianne Das, Willem Witteveen, Joost Govaarts en Wilgard Verrijt.

Accommodatie commissie (accomodatie@terlo.nl)
Ger Kuijken, Wout van Poppel, Mathijs Kuijken