Lid Worden

Om mee te kunnen voetballen bij v.v. Terlo (zowel trainen als wedstrijden spelen) dien je lid te worden. Net als bij alle andere verenigingen moet voor het lidmaatschap wel contributie betaald worden en zijn er een aantal regels omtrent het aanmelden. We maken allereerst onderscheid tussen actieve en passieve leden. Hieronder vind je een formulier dat je dient in te vullen, het onderscheid tussen actieve en passieve leden en de regels.

Aanmelden
Om je aan te melden als lid van v.v. Terlo dien je het volgende inschrijfformulier in te vullen:

inschrijfformulier Terlo

Het ingevulde formulier moet je inleveren in de kantine van v.v. Terlo of je kunt het scannen en mailen naar lidworden@terlo.nl.

Let op:
– Ben je 14 jaar of ouder dan dien je ook een kopie van je identiteitskaart in te leveren of mee te sturen.
– 
Bij minderjarige kinderen dient één van de ouders of voogd het formulier te tekenen.

Passief lidmaatschap
Om passief lid te worden van onze vereniging dien je alleen maar bovengenoemd formulier in te vullen en in te leveren. Als passief lid betaal € 22,25 contributie. De contributie wordt aan het begin van het voetbalseizoen automatisch afgeschreven. Dit zal omstreeks augustus gebeuren.

Actief lidmaatschap
Iedereen die actief wil gaan voetballen mag bij ons eerst zes weken mee trainen om te kijken of het hem of haar bevalt. Na deze zes weken dien je definitief lid te worden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om meteen lid te worden. Zoals eerder al vermeld dien je bovenstaand formulier in te vullen om lid te worden.

Om wedstrijden mee te spelen, moet je lid zijn van de KNVB en vanaf de D-jeugd moet je in het bezit zijn van een pasje. Het aanvragen van een pasje kan enkele dagen tot 2 weken duren, dus zorg dat je je tijdig aanmeldt als je meteen wedstrijden wilt spelen. De aanmelding bij de KNVB en het aanvragen van een pasje gebeurt automatisch na aanmelding bij v.v. Terlo. Op het aanmeldformulier staat aangegeven wanneer er een pasfoto benodigd is. Het pasje blijft in eigendom van de KNVB en v.v. Terlo.

Indien je alleen mee wilt (blijven) trainen dan betaal je € 22,25 contributie per seizoen. De trainingstijden vind je op deze site onder het kopje speelagenda/trainingsschema’s.

Wil je ook in competitie- en teamverband gaan spelen dan gelden de volgende indelingen:

clip_2

Afhankelijk van de hoeveelheid en het niveau van de spelers kan het zijn dat er bij de jeugd van bovenstaande indeling afgeweken wordt. Spelers kunnen dan in een hoger of lager elftal ingedeeld worden. Deze beslissing wordt genomen door de jeugd technische zaken commissie. De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd en niet het team waarin je speelt. Indien er voldoende meisjes zijn dan zal er binnen de jeugd gekeken worden deze samen in een meisjesteam in te delen. Anders worden de meisjes verdeeld tussen de jongens. Voor meisjes is er een iets andere verdeling op basis van leeftijden.Hierbij gelden de volgende aanvullende opmerkingen:
– De contributie bedragen gelden met ingang van het seizoen 2016 – 2017.
– De contributie loopt per seizoen, van augustus tot augustus.
– De contributie wordt via een automatische incasso afgeschreven van je opgegeven bankrekeningnummer (indien de automatische incasso niet wordt toegestaan dan zal er € 5,- extra in rekening worden gebracht).
– Bij de senioren komt er € 25,– extra bij voor wasgeld.
– Voor contributie wordt gekeken naar de leeftijd per 1 augustus.
– Wanneer je na december in het lopende jaar lid wordt, hoeft slechts de helft van de contributie voldaan te worden.
– Voor de indeling per team zijn de KNVB reglementen van toepassing en dan wordt er gekeken naar de leeftijd per 1 januari.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Bianca Pauly-van Och of Leo Verhoeven of u kunt u vraag mailen naar lidworden@terlo.nl.