Missie & Visie

Sportief 
Met het eerste elftal willen we binnen nu en 5 jaar naar een stabiele 5de klasser toe die mee gaat doen om één van de drie periodetitels. Op de lange termijn moeten we een keer kunnen promoveren naar de 4de klasse. Dit moeten we op termijn proberen met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers. Vandaar dat we hier ook veel in willen investeren. Voor het tweede elftal willen we op termijn (tussen de 4 en 8 jaar) minimaal 1 en eigenlijk 2 klasse hoger voetballen. De overige seniorenteams moeten ieder jaar zo hoog mogelijk kunnen voetballen op het niveau dat de teams prima aankunnen. Voorop staat dat alle spelende leden plezier moeten hebben in het voetballen.

Organisatorisch 
Het bestuur van v.v. Terlo staat voor alle leden van de vereniging. Een goede mix van jong en oud, mannelijk en vrouwelijk, stabiel en dynamisch past daarbij. De visie moet voor meerdere jaren gelijk blijven en nagestreefd worden. De manier waarop dat gebeurt en met welke mensen, kan steeds wijzigen. Streven is om meerdere mensen te betrekken in het bestuur en in uitvoerende commissies. Hierdoor blijft Terlo een vereniging van en voor alle leden. Daarnaast wordt het vele werk op deze manier over meerdere mensen gespreid en kunnen we nog lang met veel plezier bij Terlo blijven voetballen!

Financieel 
Een stabiele financiële organisatie, waar uitgaven ten behoeve van het verbeteren van het voetbal met beleid worden gedaan. Dit kan in balans blijven zolang de contributie en kosten voor de vereniging in balans zijn.

Accommodatie 
Op de accommodatie van v.v. Terlo moet de missie van Terlo ten uitvoer gebracht kunnen worden. Dit betekent dat er voldoende speelgelegenheid en kleedaccommodatie moeten zijn, zodat meerdere teams gelijktijdig kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Dat de meeste teams het liefste op dezelfde tijd spelen, moet hierbij in acht genomen worden. Dit vraagt meer speelvelden dan de huidige. De overige zaken zijn inmiddels gerealiseerd. Voor de spelvelden worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente. Tot slot is de kantine een belangrijk onderdeel van de accommodatie. Terlo is een club die gezelligheid hoog in het vaandel heeft. De kantine moet dit ook uitstralen. Dit is na de verbouwing ook goed gelukt. Het doel is nu om de complete accommodatie zo te houden.

Algemeen 
Terlo is een gezellige, middelgrote vereniging, dat ‘een gezellig potje voetballen’ en het teamgevoel hoog in het vaandel heeft. Terlo is een vereniging van en voor iedereen. De jeugd heeft de toekomst, en daarom is daar bij Terlo veel aandacht voor. Ieder kind is welkom en mag bij de vereniging horen.

Sportief gedrag 
Tot slot is Terlo een vereniging waar voetballen en plezier in het spel voorop staat. Daarnaast moeten er toch wedstrijden gewonnen worden, we willen immers ook technisch goed presteren. Een grote club leden binnen Terlo vind dat dit echter ook gewoon hand in hand moet kunnen gaan. Zien we elders op de sportvelden vaak agressie en brutaliteit (tegen scheidsrechters, ouders, leiders), binnen Terlo vinden we dat we alleen met plezier en technisch goed kunnen voetballen als we elkaar in de waarde laten.

Blijf sportief! Dat is wat winnaars doen!