• Feestavond Terlo groot succes
   
  Met een grote glimlach (dat kan ook niet anders met zo’n imposant gebit) heet Patty Pitt de feestgangers welkom aan de entree. Vanaf moment één zit de stemming er goed in mede vanwege het goede weer waardoor het terras volop gebruikt kan worden.
   
  Terwijl de tapkranen permanent open staan is het eerst de beurt aan de jubilarissen om in het zonnetje te worden gezet. Vanwege de recente coronajaren heeft de club hier een inhaalslag te maken. Alle jubilarissen (25, 40, 60, 65-jaar) worden door voorzitter Fer genoemd en van een kort persoonlijk woord voorzien.
  Tezelfdertijd houdt Patty het tijdschema strak in de gaten en maant waar nodig tot spoed: “oorkonde ontvangen, hand schudden, bos bloemen krijgen van Anouk voor op de foto, bloemen weer inleveren en “wegwezen”.
   
  Ook weet ze op charmante wijze wat familiebanden te benoemen bij “de Smoldersen” en constateert ze dat die mannen ook een spleetje tussen de tanden hebben net als zijzelf. Daarop meldt één der Smoldersen vlotjes dat dat niet het enige spleetje is dat bij haar zichtbaar is.
  In de huidige tijd een gewaagde opmerking.
   
  Nadat ook de afscheidnemende kartrekkers en onze selectietrainer Hans hartelijk worden bedankt voor hun diensten en een enveloppe (met volgens Patty een 13e maand) in ontvangst nemen is het Maria van Poppel die extra aandacht krijgt. Maria poetst al 40 jaar (de laatste jaren met hulp van haar dochters) elke week de kleedlokalen. Chapeau!
  Dan is het de beurt aan Bas Lammers. Als afgevaardigde van de KNVB mag hij Marc Verhoeven de zilveren bondsspeld op de revers prikken als blijk van waardering voor zijn tomeloze inzet gedurende vele jaren en in diverse functies. Een stevig en warm applaus voor alle jubilarissen, ex-commissieleden, Maria en Marc wordt al snel overstemd door de dreunende beat van DJ Bergenstijn.
   
  De tapkranen worden nog een slagje verder opengedraaid en het duurt niet lang of de kantine-crew (die zich weer een uitstekende gast-heer/vrouw toont) en Patty gaan rond met de warme snacks.
  Kortom, de handjes gaan in de lucht en het wordt nog laat en erg gezellig. Dat is Terlo!
   
  De jubilarissen:
  25 jaar Pieter Jansen, Andre Jansen, Bart de Backer, Evy van Hout, Harrie Smets, Mark Bax, Jos Kaal, Harm Box, Jan Heijing, Herman Beukelman
  40 jaar Mieke van Vonderen, Huub Coppelmans
  50 jaar Eric Bierens, Karel Willems, Gerald Box, Frans Slenders
  60 jaar Jan Schellens, Wim Antonis, Jan Antonis, Wim Houbraken, Ad Kuyken
  65 jaar Frans Smolders, Wather van Poppel, Jo Kolen, Louis Smolders, Koos Valkenaars, Ad Slenders, Janus Houbraken, Leo Smolders, Hein Kolen, Cees Smolders
   
  De commissieleden/kartrekkers:
  Lucas Verhagen, Mathijs Kuijken, Adriaan Burgmans, Martijn van Bommel, Rob Hoevenaars, Rob Lemmens en Jeroen Westerink