• Historie v.v.Terlo 1978 - 1990

  Terlo opent nieuw sportpark en viert 25 jarig jubileum (1981)

  Terlo richt damesteam op (1981)

  Terlo en Weebosch spelen samen met een A-team (1988 / 1989) 

  Op 27 juni 1978 besliste de gemeenteraad van Bergeijk over de eerste fase voor de aanleg van sportvelden op het Loo. De kosten werden geraamd op 315.790 gulden voor grond- en ontwateringswerken. Het nieuwe sportpark zou gaan bestaan uit een toegangsweg met parkeerterrein voor auto’s, brommers en fietsen, een hoofdveld, twee bijvelden, een oefenveld, een oefendoel en kleed- en dienstruimten. De kosten exclusief kleed –en dienstruimten waren 855.000 gulden. Het bouwplan voor de accommodatie bestond uit 4 kleedlokalen met douches, een berging, een instructie ruimte, een scheidsrechters ruimte, een ontmoetingsruimte met keuken/kantine en een bestuurskamer met EHBO- ruimte, de kosten hiervan bedroegen 740.000 gulden. 

  In november 1979 werd de eerste editie van het huidige clubblad Terloops uitgegeven. De initiatiefnemers waren Jan Daas, Tonnie Daas, Toon Luijten en Jos Schut.

  In de eerste Terloops beschreef trainer Noud van Buul (trainer gedurende 3 jaar) zijn ervaringen van 3 maanden met Terlo. De samenwerking met de leiding van Terlo vond hij uitstekend, maar de accommodatie (huidige natuurtuin) zeer gebrekkig. Bij de minste regenval stond alles onder water, het trainingsveld was dan een modderpoel, geen douches, geen verwarming en geen kantine. De selectie was te krap en wat hem erg tegenviel was het feit dat de A-junioren weinig tot geen interesse hadden om op zondag als wisselspeler met het eerste elftal mee te gaan. Dit was voor Noud een geheel nieuwe ervaring.

  Terlo 3 werd met coach Adrie van der Hurk kampioen in het seizoen 1978/79 , later werd Adrie gedurende vele jaren de altijd aanwezige terreinknecht van Terlo (zie foto blz.44 jubileumboek)

  Terlo 1 degradeerde dit seizoen naar de 1ste klasse van de afd. Noord-Brabant, na een verblijf van 6 jaar in de 4de klasse van de KNVB.

  In 1980 was er een afscheidsborrel in de Antonio Bar (nu café D’n Eyck), Terlo vertrok uit haar clublokaal. Voorzitter Joep Kuijken bedankte de familie Antonis voor de getoonde gastvrijheid gedurende ruim 18 jaar. 

  Het seizoen 1980/81 stond volledig in het teken van de voorbereiding van het 25-jarig jubileum en de opening van het nieuwe sportpark aan het Kerkpad (huidige sportpark).

  Secretaris Hans Meurkens werd tijdelijk opgevolgd door Cor Maas waarna Fons Antonis definitief het secretariaat overnam. 

  Aan het begin van het seizoen 1980/81 werden door het bestuur diverse commissies ingesteld om de voorbereiding voor de festiviteiten ter hand te nemen:

  -          Commissie inrichting kantine en algemene zaken
  -          Commissie jubileumgids
  -          Commissie jeugdtoernooien
  -          Commissie seniorentoernooien 

   

  Om het 25-jarig jubileum en de opening van het nieuwe sportpark een extra tintje te geven werden twee bijzondere wedstrijden gespeeld.

  Op zondag 19 april (1ste Paasdag) speelde Terlo tegen het Engelse Greswolde en op 20 juli 1981 als afsluiting van het 25-jarig jubileum tegen het Belgische, in de Europacup spelende, Winterslag uit Genk. In het team van Winterslag speelde als fullprof  Wil van Woerkum (broer van Kees, jarenlang spelend voor Terlo 1) uit Eersel mee. Terlo 1 was versterkt met enkele spelers van Bergeijk o.a. Rob van Woerkum en Henk van Grotel. Keeper Henk van Mol van Terlo verrichtte enkele schitterende reddingen.

  Terlo verloor slechts met 3-1 in een door 400 toeschouwers bijgewoonde wedstrijd. 

  Op 18 april waren de jubileumactiviteiten reeds gestart met een uitgebreide, zeer druk bezochte receptie in de kantine. Voorafgaande aan de receptie vertrok een Terlo-optocht met voorop de F-jeugd, het bestuur en vele leden vanaf het oude sportpark aan de Terlostraat onder muzikale begeleiding van harmonie Echo der Kempen naar het nieuwe sportpark aan het Kerkpad (zie foto blz.55 jubileumboek)

  Burgemeester Schaepman droeg het gehele prachtige sportcomplex over aan Terlo. Het kantinebeheer werd om financiële reden in eigen hand gehouden. De eerste kantinebeheerders waren Piet en Annie van den Broek (zie foto blz.55 jubileumboek)

  In het jubileumjaar 1981 werden diverse jeugdtoernooien georganiseerd met deelname uit België en Duitsland. Jarenlang werden deze toernooien nog jaarlijks gehouden met als animator Frans Huijbers. 

  Op 20 oktober 1981 richtte voetbalclub Terlo een damesteam op (zie foto blz.56 jubileumboek). Diverse meisjes van Terlo speelden reeds in de jeugdelftallen, vandaar de wens om door te gaan naar het seniorenvoetbal. Tot het C-jeugdteam was het voor meisjes toegestaan om bij de jeugd te voetballen. Het lukte het jeugdbestuur van Terlo om voor Hannie van Poppel (dochter van Leo d’n Bakker) na lang aandringen bij de Kempische Bond dispensatie te krijgen om nog een jaar door te voetballen bij de C-jeugd. De stuwende krachten achter de oprichting waren Harrie Senders en Frans Huybers. De dames kozen voor de kleuren blauw-wit. De eerste competitie was zwaar, er werden grote nederlagen geleden, later zou dit beter worden. 

  Terlo A1 werd in het seizoen 1982/83 kampioen door in een beslissingswedstrijd de Raven met 5-2 te verslaan. Het A-team was in de twee voorgaande competities reeds 2de geworden (zie foto blz.57 jubileumboek). Bij de senioren werd Terlo 3 kampioen. 

  Het seizoen 1984/85 verliep zeer slecht voor Terlo 1, na een goede start kwam het later toch in de gevarenzone terecht en degradeerde naar de 2de klasse afd. Noord -Brabant, waar het in 1956 begonnen was. 

  Eind 1984 besloot het bestuur van Terlo om shirtreclame toe te laten. Diverse sponsoren hadden zich bij de elftalleiders gemeld voor het sponsoren van een team. 

  Ook in het seizoen 1984/85 kon Terlo weer een kampioen huldigen namelijk de “oudjes” van Terlo 5. Zij gaven bij deze gelegenheid een gedenkboekje uit met alle wetenswaardigheden van dit bijzondere elftal o.l.v. cabaretier Wil Verrijt en de legendarische coach Arie van Capelleveen (zie foto blz.60 jubileumboek)

  In de Terloops van 5 juli 1986 kon uitvoerig melding worden gemaakt van het feest op het Loo en de druk bezochte receptie ter gelegenheid van de promotie van Terlo 1, na slechts een jaar 2de klasse, weer naar de 1ste klasse van de afd. Noord- Brabant. Midvoor Frank Simons schoot tegen BES 2x raak en daarmee was de promotie een feit. 

  In het seizoen 1988/89 startte Terlo met 6 jeugdteams namelijk een A, B, C, D, E en F. Voor het A-team had Terlo spelers tekort, ook de Weebosch had spelers tekort, dus werd een deal gemaakt om samen te werken, echter dit ging niet gemakkelijk. Voor die tijd was dit voor de voetbalbond uitzonderlijk, maar uiteindelijk kwamen toch 5  spelers van De Weebosch spelen in het combinatie A-team op het Loo, dit is prima verlopen. De Weebosch spelers keerden met een ervaring rijker na de competitie weer terug naar De Weebosch en iedereen was tevreden.