• De jaren 2006-2016

   

  Na het bijzonder succesvolle 50-jarig jubileumfeest met Golden Earring volgden een aantal jaren waarin Terlo op diverse fronten laat zien een actieve vereniging te zijn. Graag zetten we e.e.a. op een (niet chronologisch) rijtje:

   

  *   Marc Verhoeven treed aan als voorzitter (eind 2006) en zal dit tot eind 2019 blijven

  *   Een algehele renovatie (in- en exterieur) van kantine en kleedkamers incl. nieuwbouw van extra kleedkamers en utiliteitsruimten in 2008/2009

  *   De aanleg van een 4e groot veld om de stijging van het aantal leden op te vangen

  *   De aanleg van een nieuw hek rondom het complete complex om de wilde zwijnen te weren

  *   Een dames-recreantenteam ziet het daglicht

  *   Onder de bezielende leiding van Mark Pauly groeit de vrouwen-/meiden tak gestaag en worden er meerdere successen behaald in de vorm van kampioenschappen en het bereiken van bekerfinales.

  *   Met regelmaat kunnen bij de jeugd kampioenschappen worden gevierd.

  *   Sociale activiteiten versterken de binding tussen leden onderling en de club. De Nieuwjaarswandeling met aansluitende receptie, Rikconcours, Quizavond, Pre-Carnavalsavond, Vrijwilligersavond, Oktoberfest, Jeugdkamp, Worstenbroodjesactie zijn enkele voorbeelden van dergelijke activiteiten.

  *   Oprichting supportersvereniging (die helaas na enige jaren werd opgeheven)

  *   Oprichting in 2015 van diverse tijdelijke commissies met elk een specifieke taak om het toekomstig 60-jarig jubileum in 2016 vorm te geven

  *   Aanleg beregeningsinstallatie voor het complete sportpark

  *   Plaatsing electronisch scorebord

  *   Met www.terlo.nl krijgt Terlo een eigen website

  *   Clubblad Terloops wordt omgezet in een digitaal clubblad. Na een aantal jaar wordt hiermee gestopt omdat Terlo met website en Facebook al over voldoende kanalen beschikt om clubnieuws te verspreiden onder haar leden

  *   Sponsoren krijgen de mogelijkheid om extra grote reclameborden te plaatsen

  *   Terlo kiest voor een geheel nieuw clubshirt waarin de originele clubkleuren rood en groen nog duidelijk herkenbaar zijn. In een jaar tijd zijn alle teams van een nieuwe outfit voorzien.

  *   Toon en Netty Larmit nemen het beheer van de kantine over

  *   De trainers William Hoeymans, Harrie vd Wildenberg, Hans Cox, Tom Vroomen, Patrick Jacobs en Marty vd Tillaar hebben kortere of langere tijd en met wisselende resultaten de selectie getraind.

   

  Deze jaren kenden ook droevige momenten. Zo heeft Terlo afscheid moeten nemen van een aantal prominente clubleden. Met het noemen van Adri v.d. Hurk, Piet van den Broek, Huibertje Verhoeven, Inge van de Gevel, Frans Huijbers en Cor Maas eren we al die clubleden die zoveel voor Terlo hebben betekend en die ons helaas ontvallen zijn.