• Historie v.v.Terlo 2016 - heden

  Bij de voorbereidingen van de festiviteiten ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum met als absoluut hoogtepunt het optreden van Guus Meeuwis, komen dezelfde vragen naar voren als bij eerdere jubilea: hebben we voldoende vrijwilligers, hebben we voldoende parkeerplaatsen, hoe zal het weer zijn, hebben we een solide begroting, komen er genoeg bezoekers, etc.etc.

  De ervaringen met zowel het optreden in 1996 van Rowwen Heze (40 jaar Terlo) als met het optreden van Golden Earring in 2006 (50 jaar Terlo) waren boven verwachting en waarom zou het nu in 2016 niet nog beter kunnen verlopen.

   

  Van 60-jarig jubileum (2016) tot heden 

  Wat niemand op voorhand kon weten was dat het “Terlo viert feest”-festival met Guus Meeuwis & Band, Buckshot, Face Value, DJ Eddy van der Woude en Royal Beat een ongekend succes werd. Bijna 200 vrijwilligers en 5000 bezoekers op een prachtige zomeravond zorgden voor een onvergetelijk jubileumfeest waarover in Bergeijk en wijde omgeving nog lang werd gesproken. Ook de penningmeester kon het jubileumjaar met een glimlach afsluiten, het festijn had de club geen windeieren gelegd. En met de positieve uitstraling van de club steeg ook het ledental met vooral jeugd tot ruim boven de 500. 

  In de loop van afgelopen jaren zijn er verschillende investeringen gedaan. Een aantal van die investeringen verdienen zich in de toekomst weer terug zoals de aanschaf van zonnepanelen, maaien van de velden in eigen beheer met eigen maaier en verdere uitbreiding van de mogelijkheid om grote reclameborden te plaatsen. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe website gecombineerd met Club TV, grote beeldschermen in de kantine, een up-to-date geluidsinstallatie voor binnen en buiten en staat het upgraden van de lichtinstallatie met LED-lampen op de planning. 

  In sportief opzicht kende Terlo matige jaren. Weliswaar werden in deze jaren een aantal jeugdteams kampioen of speelden bekerfinales (JO19, MO19, MO17, JO11, JO12), maar ons vaandelteam kon geen potten breken. Schorsingen, blessures, stoppen of vertrek van bepalende spelers, onervarenheid bij jeugdige instromers, te snel opgeven bij tegenslag, allemaal factoren die bijdroegen aan moeizame seizoenen. Meerdere trainers hebben zich hierop de tanden stukgebeten. En nu dit 2e jaar (2020) onder trainer Hans Schoenmakers de weg terug lijkt ingeslagen met een aantal prima resultaten gooit het Coranavirus roet in het eten.

  Bestuurlijk is er ook e.e.a. veranderd. Na vele jaren bezielend voorzitterschap heeft Marc Verhoeven de voorzittershamer eind 2019 overgedragen aan Fer Smolders. Een groot deel van de werkzaamheden wordt gedelegeerd aan commissies die een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben. (zie Club & Contact > Bestuur & Commissies op de website).

  Bovenstaande droge opsomming van feiten doet eigenlijk geen recht aan de inspanningen die ook deze jaren door vele vrijwilligers werden geleverd ten bate van de club. Het bestuur, de trainers en begeleiders, ondersteunende ouders, onderhoudsploegen, kantinepersoneel, schoonmaakploegen, commissieleden, supporters en sponsoren, enz. enz.

   

  we schrijven voorjaar 2020 en Terlo denkt, ondanks het feit dat het Corona-virus de club vooralsnog in haar activiteiten beperkt, samen met haar leden gereed te zijn voor de toekomst om zo 64 jaar bloei te continueren.

   

  Voorjaar 2023

  Inmiddels is het Corona-virus onder controle en kon er met ingang van seizoen 21-22 weer volop gevoetbald worden. De club is erin geslaagd  haar ledental redelijk op peil te houden tijdens de Corona-epidemie en ook de diverse activiteiten voor de jeugd zullen weer worden opgestart. Plannen voor een verdere upgrade van ons sportpark, waar we inmiddels korfbalvereniging Eijckelkorf als vaste bespeelster mogen verwelkomen, staan op de agenda. Denk aan energiebesparende en energieopwekkende investeringen en uitbreiding van de mogelijkheid om grote reclameborden te plaatsen.

  Sportief gezien mogen we niet  klagen. Het merendeel van onze teams draait  volop mee in de diverse competities. Ons vaandelteam is met een 4-tal aanwinsten de  competitie  2022-2023 voortvarend gestart wat inmmiddels resulteert in een periodetitel en meedoen in de top van de ranglijst. Gevolg is ook dat onze club  meerdere malen op positieve wijze in het nieuws is geweest. We zullen zien wat  de toekomst ons nog brengt.

   

  Zomer 2023

  Schreven wij in het voorjaar over de voortvarende start van ons vaandelteam, deze start heeft geresulteerd in een magistraal kampioenschap onder trainer Peter  Geurts. Met 16 wedstrijden op rij ongeslagen mogen we van een topseizoen spreken. De titel werd uitbundig gevierd en heel de Kempen wist weer waar 't Loo lag.

  Maar ook op ander gebied zat de club niet stil. De verdere uitbreiding van de mogelijkheid om grote reclameborden te plaatsen heeft dankzij de inspanning van een groep vrijwilligers gestalte gekregen. Daarnaast is ons hoofdveld voorzien van veldverlichting. Herinrichting van onze parkeerplaats en plaatsing van extra zonnepanelen in combinatie met dakisolatie zijn de volgende stappen in het  streven van de club om ook wat betreft accommodatie "bij de tijd te zijn". 

  Inmiddels is seizoen 2023-2024 van start gegaan en we zijn nieuwsgierig wat dit  seizoen voor al onze teams gaat brengen.