• Historie v.v.Terlo 2016 - heden

  Nu schrijven we 2016 en ook bij de huidige voorbereiding van de festiviteiten ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum met als absoluut hoogtepunt het optreden van Guus Meeuwis, komen dezelfde vragen naar voren als bij eerdere jubilea:  hebben we voldoende vrijwilligers, hebben we voldoende parkeerplaatsen, hoe zal het weer zijn, hoe loopt het financiële gebeuren etc.etc.

  De ervaringen met zowel het optreden in 1996 van Rowwen Heze (40 jaar Terlo) als het optreden van Golden Earring in 2006 (50 jaar Terlo) waren boven verwachting en waarom zou het nu niet nog beter kunnen verlopen.

  Tot zover de geschiedenis zoals opgetekend door Frans en Cees Smolders. Voor de volgende jaren is op diverse mensen een beroep gedaan om uit hun herinnering te putten.

   

  Van 60-jarig jubileum (2016) tot heden 

  Wat Frans en Cees  toen niet konden weten was dat het “Terlo viert feest”-festival met Guus Meeuwis & Band, Buckshot, Face Value en Royal Beat een ongekend succes werd. Bijna 200 vrijwilligers en 5000 bezoekers op een prachtige zomeravond zorgden voor een onvergetelijk jubileumfeest waarover in Bergeijk en wijde omgeving nog lang werd gesproken. Ook de penningmeester kon het jubileumjaar met een glimlach afsluiten, het festijn had de club geen windeieren gelegd. En met de positieve uitstraling van de club steeg ook het ledental met vooral jeugd tot ruim boven de 500. 

  In de loop van afgelopen jaren zijn er verschillende investeringen gedaan. Een aantal van die investeringen verdienen zich in de toekomst weer terug zoals de aanschaf van zonnepanelen, maaien van de velden in eigen beheer met eigen maaier en verdere uitbreiding van de mogelijkheid om grote reclameborden te plaatsen. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe website gecombineerd met Club TV, grote beeldschermen in de kantine, een up-to-date geluidsinstallatie voor binnen en buiten en staat het upgraden van de lichtinstallatie met LED-lampen op de planning. 

  In sportief opzicht kende Terlo matige jaren. Weliswaar werden in deze jaren een aantal jeugdteams kampioen of speelden bekerfinales (JO19, MO19, MO17, JO11, JO12), maar ons vaandelteam kon geen potten breken. Schorsingen, blessures, stoppen of vertrek van bepalende spelers, onervarenheid bij jeugdige instromers, te snel opgeven bij tegenslag, allemaal factoren die bijdroegen aan teleurstellende seizoenen. Meerdere trainers hebben zich hierop de tanden stukgebeten. En nu dit jaar (2020) de weg terug lijkt ingeslagen met een aantal prima resultaten gooit het Coranavirus roet in het eten.

  Bestuurlijk is er ook e.e.a. veranderd. Na vele jaren bezielend voorzitterschap heeft Marc Verhoeven de voorzittershamer eind 2019 overgedragen aan Fer Smolders. Een groot deel van de werkzaamheden wordt gedelegeerd aan commissies die een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben. (zie Club & Contact > Bestuur & Commissies op de website).

  Terlo denkt, ondanks het feit dat het Corona-virus de club vooralsnog in haar activiteiten beperkt, samen met haar leden gereed te zijn voor de toekomst.