• In Memoriam Johan Kuijken

  In memoriam Johan Kuijken

   

  Met verbijstering ontving vv Terlo afgelopen week het bericht van het plotseling overlijden van Johan Kuijken op 57 jarige leeftijd.

  Johan was een bekende Loo-enaar. Zeer geïnteresseerd in zijn omgeving, sociaal actief en bijzonder betrokken bij de gemeenschap. Uiterlijk rustig maar innerlijk soms onzeker omdat hij hoge eisen stelde aan zichzelf. Dezelfde eisen stelde hij ook aan anderen waarmee hij in verenigingsverband optrok. Maar altijd vriendelijk en met oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van die ander en nooit het vertrouwen beschamend. Het is dan ook niet vreemd dat een verhaal over Johan verteld zou moeten worden door de diverse verenigingen en organisaties waar Johan nauw bij betrokken was. Pas dan is het compleet. En die verhalen zullen ongetwijfeld komen.

  Wat Terlo kan doen is slechts enkele voorbeelden van Johan’s sociale betrokkenheid aan te halen in de wetenschap hem hiermee tekort te doen.

  Voor onze voetbalvereniging was Johan een betrouwbare duizendpoot. Negen jaar algemeen bestuurslid (1996-2005) en vervolgens nog eens 5 jaar penningmeester (2006-2011) Dat penningmeesterschap was hem op het lijf geschreven: zorgvuldig, nauwgezet en tot op de cent verantwoord. Tijdens de jubileum-feestelijkheden was het dan ook Johan die telkens onder politie-escorte de inkomsten naar de bank bracht. Zijn prestaties op de grasmat waren bescheiden, zijn kwaliteiten lagen duidelijk buiten het veld. Altijd stond Johan klaar als er een beroep op hem werd gedaan. Of het nu redactielid voor het clubblad was of grensrechter bij het 2e en later het 1e, hij deed het met overgave. Vaste prik was zijn aanwezigheid op de donderdagavond in de kantine als onder het genot van een goed glas bier met zijn maten alle Loose en wereldse zaken werden besproken.

  Als voorzitter van de carnavalsvereniging wist Johan deze club, die door een voormalig lid werd omschreven als een toendertijd bijzonder gezellig stelletje ongeregeld, te smeden tot een florerende carnavalsvereniging met aanzien en uitstraling. Johan schroomde ook niet om zelf het podium te beklimmen tijdens een optreden op de zittingsavonden. Je zag hem glimmen als hij om het even welke rol mocht vervullen als artiest tussen de artiesten. Het was prima werken met Johan en de vele vrouwelijke artiesten en de dames van de raad droegen Johan dan ook op handen. Legendarisch bij elke zittingsavond zijn de welkomstzinnen die door hem steevast afgesloten werden met de verwijzing naar de nooduitgangen waardoor dit bijna een act op zichzelf werd. 

  Ook bij de befaamde KPJ-zeskamp is Johan een onmisbare schakel. Bedenker van spellen en van vragen voor de quiz, vast jurylid met natuurlijk gezag. Met met vaste stem loodste Johan de teams door de zeskamp heen. Ook hier werden vaste uitdrukkingen legendarisch. Geen team durfde verder nog een vinger uit te steken als Johan met luide stem “Einde Spel” aankondigde.

  En dan spreken we nog niet over Johan’s penningmeesterschap van de biljartclub (als de nood aan de man was wilde hij nog wel eens invallen, maar een eigen keu was hem te dol), zijn activiteiten voor Samenloop, jurylid bij De Bonte Stoet, actief in de recent opgerichte wielerclub de Looriders (de ploegenkoers zal de naam van Johan Kuijken dragen) enz. enz.

  Corona kwam voor Johan bijzonder ongelegen. Het aanschouwen van het wel en wee op ’t Loo vanaf het terras bij de Tierelier (voorheen bij Harrie en Lenie Hoeks) was een aantal maanden onmogelijk. Juist nu het weer kan moeten we Johan’s aanwezigheid daar, bij de voetbalclub, en bij al die andere verenigingen en organisaties elders op ’t Loo missen. Dat doet ons verdriet.

  Vv Terlo gedenkt Johan met grote dankbaarheid en respect en wenst moeder Miet, broer Jos en verdere familie en vrienden veel sterkte bij dit grote en plotselinge verlies.

  Dat Johan moge rusten in vrede.

  Bestuur en leden vv Terlo

   

  De crematieplechtigheid op dinsdag 24 augustus is te volgen via een livestream.

  Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een email naar: joskuijken@gmail.com