• Missie & Visie

  vv.Terlo heeft oog voor de toekomst. Hoe vv.Terlo die toekomst gaat vormgeven is onderwerp van voortdurende gedachtenwisseling zowel binnen het bestuur als met de leden. Toch zijn een aantal belangrijke uitgangspunten te definiëren.

  Missie
  Ons speelveld is letterlijk en figuurlijk het voetbalveld. vv.Terlo richt zich op de voetballiefhebbers op ’t Loo en naaste omgeving en wil haar leden de mogelijkheid geven zich voetballend te meten met andere verenigingen op zowel prestatief als recreatief niveau. Daarnaast willen wij door vele andere activiteiten de cohesie tussen de leden versterken en een sociaal relevante vereniging zijn in Bergeijk.

  Wij zijn een “open” vereniging waar iedereen welkom is ongeacht geslacht, afkomst, huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid of religie. De normen en waarden die vv.Terlo bij haar activiteiten ontplooit zijn sportief en respectvol.

  Visie
  Zowel op recreatief als prestatief niveau is het de bedoeling dat de leden zich in een veilige en plezierige omgeving kunnen ontplooien. Om dit te realiseren biedt vv.Terlo zowel op als naast het veld de faciliteiten. vv.Terlo stelt zich ten doel hoofdzakelijk met zelf opgeleide spelers en speelsters een sportieve ontwikkeling door te maken. Hierbij zijn voor de prestatiegerichte spelers en/of speelsters de selectie-elftallen het doel.

  • Met het eerste elftal willen we binnen nu en 5 jaar naar een stabiele 5e-klasser toegroeien die mee gaat doen om één van de periodetitels. Op de lange termijn is promotie naar de 4e klasse een doelstelling.
  • De overige seniorenteams moeten ieder jaar zo hoog mogelijk kunnen voetballen op een niveau dat past bij de capaciteiten van het betreffende team.
  • De jeugd heeft ook bij vv.Terlo de toekomst. Zij zijn het die mogelijk doorgroeien naar de selectieteams. Ook voor hen geldt: zo hoog mogelijk kunnen voetballen op een niveau dat past bij de capaciteiten van het team. Daartoe wil vv.Terlo in de toekomst op elk niveau geschoolde trainers aanstellen.

  Voorop staat dat alle spelende leden plezier moeten hebben in het voetballen.

  vv.Terlo wil een vereniging van en voor de leden zijn. Dat betekent dat er een beroep wordt gedaan op de leden om taken te verrichten die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging. Dit kunnen taken zijn op bestuurlijk niveau, in commissies, in training en begeleiding, in onderhoud en beheer, etc. Actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk leden bij de vereniging versterkt de saamhorigheid.

  vv.Terlo streeft naar een stabiele financiële organisatie waarbij alle uitgaven ten behoeve van de club (het voetbal, de accommodatie, randvoorzieningen, uitrusting en niet-voetbal-gerelateerde activiteiten) met beleid worden gedaan. Uitgangspunt hierbij is het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven bij een gematigde contributie.

  Kortom: ook in de toekomst wil vv.Terlo haar identiteit als familiaire, open, sportieve en respectvolle vereniging die prestatief en recreatief voetballen voor haar leden mogelijk maakt versterken en uitdragen.