• Terlo onderdeel pilotproject KNVB en RIVM

    Bij vv Terlo is men verheugd te zijn uitgekozen om een pilotproject te starten in samenwerking met de KNVB, het RIVM en dronefabrikant Titan Aerospace.

    Tijdens trainingen van de club zal een met camera’s uitgeruste drone boven de velden hangen die realtime meet of er door de spelers van 27 jaar en ouder niet in te grote groepen wordt getraind. Op basis van gezichtsherkenning herkent de drone deze spelers en bij overtreding van de coronaregels klinkt een akoestisch signaal.

    Indien de proef slaagt overweegt de KNVB steekproefsgewijs in het hele land bij amateurverenigingen drones in te zetten ter controle. Indien een vereniging zich niet aan de regels houdt en meerdere signalen negeert kan een boete volgen of eventueel sluiting van de trainingsfaciliteit. De KNVB denkt dat de komende maand bij uitstek geschikt is voor deze pilot omdat het al wat langer licht is en gezichtsherkenning bij alleen kunstlicht waarschijnlijk moeilijker zal verlopen.

    Vv Terlo verzoekt alle spelers van 27 jaar en ouder die aan trainingen deelnemen zich op donderdag 1 april  om 19.00 uur met een recente pasfoto op het sportpark te melden. Deze pasfoto zal door Titan Aerospace ter plekke worden gescanned en als basis dienen voor de gezichtsherkenning. U krijgt uw pasfoto direct terug.

    Samen met KNVB en RIVM op naar een coronaproof training!