• Velden profiteren van speelverbod

    Heeft de Coronacrisis louter nadelige effecten? Nee. Onze velden profiteren volop van de rust die over de grassprietjes is neergedaald. Ze liggen er strak bij. Hier en daar nog een beetje schraal vanwege de koude oosten-wind, maar in blijde afwachting van het groeiseizoen.Wordt er nog wel gevoetbald voor de zomer? Wie zal het zeggen. Maar als het balletje vroeg of laat weer gaat rollen dan is dat waarschijnlijk op een prima grasmat.