• Vertrouwenspersoon

  Binnen VV Terlo is geen eigen vertrouwenspersoon aangesteld als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Dit gezien de kleine gemeenschap waarin we samen leven. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij (dreigende) incidenten bij voorkeur wordt besproken met een buitenstaander die geen binding heeft met de gemeenschap Terlo.

         

   

  Als VV Terlo verwijzen wij daarom naar de vertrouwenscontactpersonen van de KNVB, die als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten fungeren. Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. 

  Indien je contact wilt zoeken met een KNVB vertrouwenspersoon, doe dat dan op telefoonnummer 0343 - 499182 of via e-mail op adres vcp@knvb.nl.

  Meer informatie is te vinden op de website van de KNVB.

   

   

   

  Ook bij het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC-NSF kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en/of normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. 

  In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of -adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt.

  Het Centrum Veilige Sport Nederland is te bereiken op telefoonnummer 0900 - 202 55 90 (gratis) of via e-mail op adres centrumveiligesport@nocnsf.nl

  Je kunt overigens ook volledig anoniem online je melding doorgeven. Meer informatie is te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland.