• Een vereniging als vv.Terlo kan niet bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

    Op velerlei gebied is er binnen onze club behoefte aan handen om het vele werk licht te maken.

    Denk aan onderhoud van de accommodatie, begeleiding en training van (met name) de jeugd, scheidsrechters en functies binnen onze diverse commissies. Op elk terrein is er wel iets te doen. Soms is het vrijwilligerswerk eenvoudig en niet tijdrovend, soms vraagt het wat meer inspanning. Maar altijd geeft het veel voldoening en is de club u bijzonder dankbaar.

    Meldt u aan bij een van de commissies voor een oriënterend gesprek en wie weet.

    Contactpersonen Bestuur & Ondersteunende Commissies ▼